Privatlivspolitik

For bedre at beskytte dit privatliv beskriver vi i denne privatlivspolitik, hvordan Electi Aesthetica ApS (“Electi”, “vi”, “vores”, “os”) som dataansvarlig indsamler, behandler og bruger de personoplysninger (persondata), som vi indsamler om vores kunder mv.

Vi oplyser om alle disse forhold, fordi vi er forpligtede hertil efter databeskyttelsesforordningen (GDPR). Du kan i det følgende læse om de enkelte sammenhænge og formål, hvor vi behandler dine personoplysninger.

Du kan nederst i afsnittet “GENEREL INFORMATION OM “RETTIGHEDER OG KLAGEMULIGHED MV.” læse om dine rettigheder, ligesom du kan se, hvordan du kontakter os.

BOOKING AF TID

Når du booker tid til en konsultation, indsamler vi en række stamoplysninger om dig, herunder navn, CPR-nr., adresse, kontaktoplysninger (e-mail og tlf.) samt dine login-oplysninger til den kundeprofil, du får oprettet i forbindelse med bookingen.

Tidsbooking kan ske via vores bookingsystem via vores hjemmeside.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af dine stamoplysninger er, at vi kan registrere og administrere din tidsbooking i vores system, samt evt. kommunikere med dig forud for konsultationen (fx ved spørgsmål, fejlindtastninger ved oprettelsen eller lignende). Se derudover afsnittet om formål og retsgrundlag nedenfor under “KOSMETISK BEHANDLING”. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne registrere din tidsbooking og kommunikere med dig forud for konsultationen.

Behandlingen af dit CPR-nr. sker med henblik på, at vi kan sikre entydig identifikation af dig og opfylde den journaliseringspligt, vi er underlagt i henhold til journalføringsbekendtgørelsen. Retsgrundlaget for behandlingen er derfor databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Vi behandler dine login-oplysninger for at kunne registrere, administrere og give dig adgang til din kundeprofil. Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne registrere og administrere din kundeprofil, herunder foretage ændringer/opdateringer, rette fejl mv.

Modtagere

I forbindelse med tidsbooking overlader vi personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer.

Opbevaring

De oplysninger, vi behandler i forbindelse med din konsultation hos os, er gyldige i 2-3 år, hvorefter vi er forpligtet til at afholde en ny konsultation forud for en eventuel kosmetisk behandling. Vi sletter derfor som udgangspunkt oplysningerne 2 eller 3 år efter din konsultation er afsluttet, afhængig af den konkrete kosmetiske behandling.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden.

KOSMETISK BEHANDLING

I forbindelse med kosmetisk behandling indsamler vi – foruden dine stamoplysninger som nævnt ovenfor – en række yderligere oplysninger om dig i forskellige situationer, herunder også helbredsoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Ved konsultation: Når vi afholder en konsultation med dig, indsamler vi oplysninger om allergier, medicinforbrug, sygdomme, næseoperation, permanent filler, graviditet/amning, og rygevaner. Derudover kan vi ved konsultationen indsamle supplerende oplysninger, som kan være relevante i konkrete tilfælde, baseret på den påtænkte kosmetiske behandling og de øvrige oplysninger, du har givet. Formålet er at vurdere din sundhedstilstand for at kunne afgøre, hvorvidt du er egnet til at modtage den påtænkte kosmetiske behandling. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er underlagt en række sundhedsretlige i autorisationsloven og bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Forud for den kosmetiske behandling: Inden den kosmetiske behandling påbegyndes, tages der billeder af dig med fokus på det område, der skal behandles. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi er forpligtet til at tage billeder af det område af kroppen, hvor du skal modtage kosmetisk behandling, i henhold til bekendtgørelse om kosmetisk behandling.

Utilsigtede hændelser: Hvis der i forbindelse med den kosmetiske behandling opstår utilsigtede hændelser, vil vi registrere de konkrete omstændigheder for hændelsen, herunder konsekvenserne for dig. Dette kan også indebære registrering af dine helbredsoplysninger (fx oplysninger om skade, som hændelsen har forvoldt eller potentielt kan forvolde dig) og dit CPR-nr. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra c. Dette skyldes, at vi er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61.

Modtagere

Oplysninger om utilsigtede hændelser videregives til Styrelsen for Patientsikkerhed, idet vi er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser i henhold til sundhedslovens kapitel 61.

Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer eller forskellige anmeldelsessites.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor journalen sidst blev opdateret, i henhold til de journalføringsregler, vi og vores personale er underlagt i medfør af journalføringsbekendtgørelsen. Vi kan i visse tilfælde være forpligtet til at opbevare oplysningerne i en periode efter de 10 år, hvis det har betydning for en verserende klage-, tilsyns- eller erstatningssag.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden.

NYHEDSBREVE (MARKEDSFØRING)

Når du accepterer modtagelse af nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, indsamler vi dit navn og din e-mailadresse, og – i nogle tilfælde – oplysninger om, hvilke behandlinger eller produkter, du har købt, eller overvejet at købe.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen er at kunne sende dig relevante nyhedsmails og tilbud, samt invitere dig til relevante events mv. Retsgrundlaget for behandlingen er det samtykke du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10 og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Modtagere

Vi overlader dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer.

Opbevaring

Oplysninger i relation til udsendelse af markedsføringsmateriale, opbevares som udgangspunkt så længe vi anvender det samtykke, du har givet til at modtage markedsføringsmateriale, og indtil 2 år efter vores seneste anvendelse af samtykket.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden.

EVENTS MV.

Når du deltager i events, foredrag og lignende, registrerer vi dit navn og dine kontaktoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen er at kunne administrere, herunder skabe et overblik over antallet af deltagere, samt være i stand til at kommunikere med deltagerne til vores events. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne planlægge og afholde events samt kommunikere med deltagerne.

Modtagere

Vi overlader dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer.

Opbevaring

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysninger om dine billetkøb til forskellige events i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden.

INDBERETNING AF BIVIRKNINGER

Formål og retsgrundlag

I forbindelse med indberetning af bivirkninger, registrerer vi de konkrete omstændigheder, herunder konsekvenserne for dig. Dette indebærer en beskrivelse af den formodede bivirkning eller eksponeringsreaktion, og kan omfatte registrering af dine helbredsoplysninger samt dit CPR-nr. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, idet vi efter lægemiddellovens kapitel 5 er forpligtet til at indberette bivirkninger.

Modtagere

Oplysningerne videregives til Lægemiddelstyrelsen, idet vi er forpligtet hertil i henhold til lægemiddellovens kapitel 5.

Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i 10 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor journalen sidst blev opdateret, i henhold til de journalføringsregler, vi og vores personale er underlagt i medfør af journalføringsbekendtgørelsen. Vi kan i visse tilfælde være forpligtet til at opbevare oplysningerne i en periode efter de 10 år, hvis det har betydning for en verserende klage-, tilsyns- eller erstatningssag.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden.

BRUG AF VORES HJEMMESIDE

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dine besøg, herunder fx oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de hjemmesider der linkes fra, de hjemmesider der besøges, de features der anvendes, samt det indhold der besøges. Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger.

Formål og retsgrundlag

Vi registrerer ovenstående oplysninger for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på vores hjemmeside samt føre statistik over vores besøgende, og – i visse tilfælde – målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd. Retsgrundlaget for behandlingen er cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (for nødvendige funktionalitetscookies), idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af hjemmesiden og cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (for øvrige cookies). Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores særskilte Cookiepolitik.

Modtagere

Oplysningerne videregives til tredjeparter i det omfang du har givet samtykket til vores brug af tredjepartscookies på hjemmesiden.

Vi overlader desuden dine personoplysningerne til vores databehandlere, herunder vores systemleverandør, som hoster vores it-systemer.

Opbevaring

Oplysninger i forbindelse med vores anvendelse af cookies, slettes som udgangspunkt, når cookien bliver slettet fra din enhed, og afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetiden samt mulighederne for deaktivering mv., i vores Cookiepolitik.

Yderligere information

Du kan læse generel information om dine rettigheder og klagemuligheder mv. nederst på siden.

GENEREL INFORMATION OM RETTIGHEDER OG KLAGEMULIGHED MV.

Retten til at trække samtykke tilbage

I de situationer, hvor du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte Electi på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor under afsnittet “Kontaktoplysninger”.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder mv.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder indebærer:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Electi Aesthetica ApS
Lyngvej 6A
2800 Kongens Lyngby
CVR: 43689266
Tlf.: 42 31 31 34
Mail: info@electiaesthetica.dk